Pénznem módosítása: HUF

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben Ön vásárlóként/felhasználóként kíván regisztrálni a Rapid Oktatás Kft. webáruházába kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A regisztrációval egyidejűleg a Vásárló nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-t megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Vásárlót a változás előtt a regisztráláskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

Általános szerződési feltételek a www.rapidoktatas.hu webáruház használatához:

1. Irányadó jog

2. A szerződő felek

3. Az ÁSZF célja

4. Az ÁSZF nyelve

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

8. A szerződés létrejötte

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

10. Adatvédelem, adatbiztonság

11. Az ÁSZF módosítása

12. Záró rendelkezések

 

1. Irányadó jog

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,

• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.); • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet; rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2. Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

2.1. A Szolgáltató:

Cégnév: Rapid Oktatás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Rapid Oktatás Kft.

Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 107

Képviselője: Matula Mariann ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-276492

Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10649455-2-41

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Erste Bank Hungary Nyrt.

Pénzforgalmi számla száma: 11996365-06509844-10000001

Telefonszám: +36 30 4009683

E-mail: info@rapidoktatas.hu

Weboldal: www.rapidoktatas.hu

Kapcsolattartó neve: Matula Mariann

a továbbiakban, mint Szolgáltató

 

2.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

 

2.3. A Szállító:

FOXPOST csomagautomata, MPL házhozszállítás

A Magyar Posta áruinkat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a Megrendelő által megadott szállítási címre. A házhozszállítás díja 2490 Ft 10 kg-os súlyhatárig, 3490 Ft 10 kg-os súlyhatár fölött. A költség összetevői "Szállítási költség" dokumentununkban található.

A FOXPOST áruinkat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a Megrendelő által kiválasztott automatába. A szállítás díja 1490 Ft.

50 000 Ft feletti vásárlás esetén a belföldi szállítási költsége díjmentes.

Kuponkóddal történő akciós megrendelés esetén minden esetben szállítási költséget számítunk fel, az általános szabályoknak megfelelően.

Extrém méretű csomagok esetén a méretkorlátok miatt az automatába történő szállítás nem lehetséges.

Az áru díjmentes személyes átvételére a Rapid Oktatás Kft székhelyén is van lehetőség, előre egyeztetett időpontban. 

 

3. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

• részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;

• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;

• és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

4. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar

 

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:

• minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá

• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.

• továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére.

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális jellegére – "Magyarország területére irányuló" szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztrálja magát, és megrendelést ad le.

 

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül.

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

• e-mail cím

• vásárló neve

• szállítási címe

• számlázási címe

• telefonszáma

• jelszó

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok:

• Szállítás módja

• Fizetés módja

7.4. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a www.rapidoktatas.hu weboldalon, az info@rapidoktatas.hu e-mail címen, illetve a 36 304009683-as telefonszámon lehetséges.

2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.

3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.

4. A termékekhez tartozó termékleírásokat a gyártók bocsátották rendelkezésre. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.

5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

6. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el!

7. A termék vételárának teljes kiegyenlítéséig az az Eladó tulajdonát képezi.

 

8. A szerződés létrejötte

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi, és a Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés adatait a regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexnek nem minősül.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti.

8.3. Megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő a Webáruházban megrendelést leadni, vásárolni csak a bejelentkezést követően tud. A bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan helyezi a vásárló személyes kosarába. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról. A megrendelést követő 24 órán belül a Szolgáltató felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon a termékek szállítási határidejét illetően. Standard szállítási határidő: 1-5 munkanap.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

A Webáruház szoftvere a rendelés lezárásakor lehetővé teszi, hogy a megrendelő a megrendelését azonnal kinyomtassa. Ezt követően a Webáruház 24 órán belül felveszi a kapcsolatot a megrendelővel. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa amennyiben a Megrendelő észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést az info@rapidoktatas.hu e-mail címen. Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is az info@rapidoktatas.hu e-mail címen, illetve a +36 30 4009683 telefonszámon, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő a kiszállításról e-mailben értesül. Ezt követően a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet az irányadó.

 

8.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét banki előre utalással a megrendelés visszaigazolását követően, vagy a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben, vagy személyes átvételnél a rapidoktatas.hu munkatársának készpénzben teljesítheti.

Készpénzes fizetés esetén a Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el. A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

8.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül - figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekrõl szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4. §-ára - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (1028 Budapest, Hidegkúti út 107.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

 

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

9.3. Szavatosság

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

 

10. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

 

11. Záró rendelkezések

11.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.

11.2. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

11.3. Felelősség

Megrendelő teljeskörű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személyekhez.

 

 

Rapid Oktatás Kft. (c)

eCommerce by CubeCart